توقف پارس‌جنوبی برابر ذوب‌آهن/ فرصتی که از دست رفت

توقف پارس‌جنوبی برابر ذوب‌آهن/ فرصتی که از دست رفت
از هفته بیست‌وپنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، پارس جنوبی جم در برابر میمان خود ذوب‌آهن اصفهان متوقف شد.

توقف پارس‌جنوبی برابر ذوب‌آهن/ فرصتی که از دست رفت

از هفته بیست‌وپنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، پارس جنوبی جم در برابر میمان خود ذوب‌آهن اصفهان متوقف شد.
توقف پارس‌جنوبی برابر ذوب‌آهن/ فرصتی که از دست رفت
MIT License

View more posts from this author