توقیف بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین

توقیف بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با بیان اینکه فرآورده‌های خام دامی برای توزیع و فروش در سطح مراکز عرضه باید واجد مجوز دامپزشکی باشند، گفت: بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین توقیف شد.

توقیف بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با بیان اینکه فرآورده‌های خام دامی برای توزیع و فروش در سطح مراکز عرضه باید واجد مجوز دامپزشکی باشند، گفت: بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین توقیف شد.
توقیف بیش از 80 بسته گوشت بلدرچین غیرمجاز در قزوین

ganool review

View more posts from this author