توقیف خودرو حامل بیش از 99 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سربیشه

توقیف خودرو حامل بیش از 99 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سربیشه
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از کشف 99 کیلو و 800 گرم تریاک در شهرستان سربیشه از داخل خودرویی خبر داد.

توقیف خودرو حامل بیش از 99 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سربیشه

فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از کشف 99 کیلو و 800 گرم تریاک در شهرستان سربیشه از داخل خودرویی خبر داد.
توقیف خودرو حامل بیش از 99 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سربیشه

View more posts from this author