توقیف سواری جنسیس با 245 کیلومتر سرعت در جاده نایین-یزد

توقیف سواری جنسیس با 245 کیلومتر سرعت در جاده نایین-یزد
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سواری هیوندای جنسیس که با سرعت غیر مجاز 245 کیلومتر بر ساعت در حرکت بود توسط تیم پلیس راه نایین-یزد متوقف و روانه پارکینگ شد.

توقیف سواری جنسیس با 245 کیلومتر سرعت در جاده نایین-یزد

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سواری هیوندای جنسیس که با سرعت غیر مجاز 245 کیلومتر بر ساعت در حرکت بود توسط تیم پلیس راه نایین-یزد متوقف و روانه پارکینگ شد.
توقیف سواری جنسیس با 245 کیلومتر سرعت در جاده نایین-یزد

View more posts from this author