توقیف 7 میلیارد ریال کالای قاچاق در دشتستان

توقیف 7 میلیارد ریال کالای قاچاق در دشتستان
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: ماموران نیروی انتظامی این شهرستان موفق شدند 7 میلیارد ریال کالای قاچاق را در سطح این شهرستان کشف کنند.

توقیف 7 میلیارد ریال کالای قاچاق در دشتستان

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: ماموران نیروی انتظامی این شهرستان موفق شدند 7 میلیارد ریال کالای قاچاق را در سطح این شهرستان کشف کنند.
توقیف 7 میلیارد ریال کالای قاچاق در دشتستان

View more posts from this author