تولید انبوه بذور اصلاح شده از توانمندی‌های کهگیلویه و بویراحمد در اقتصاد مقاومتی

تولید انبوه بذور اصلاح شده از توانمندی‌های کهگیلویه و بویراحمد در اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های این دستگاه برای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی از تولید انبوه بذور اصلاح شده به عنوان یکی از توانمندی‌های استان در راستای اقتصاد مقاومتی نام برد.

تولید انبوه بذور اصلاح شده از توانمندی‌های کهگیلویه و بویراحمد در اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های این دستگاه برای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی از تولید انبوه بذور اصلاح شده به عنوان یکی از توانمندی‌های استان در راستای اقتصاد مقاومتی نام برد.
تولید انبوه بذور اصلاح شده از توانمندی‌های کهگیلویه و بویراحمد در اقتصاد مقاومتی

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author