تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست/ ثروت باید دست بخش عمومی باشد نه خصولتی

تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست/ ثروت باید دست بخش عمومی باشد نه خصولتی
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست، گفت: باید جامعه را با اقتصاد به‌گونه‌ای اداره کرد که هر کسی در کنار سفره خودش بنشیند، نه اینکه برای دیگری کار کند و مزد بگیرد.

تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست/ ثروت باید دست بخش عمومی باشد نه خصولتی

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست، گفت: باید جامعه را با اقتصاد به‌گونه‌ای اداره کرد که هر کسی در کنار سفره خودش بنشیند، نه اینکه برای دیگری کار کند و مزد بگیرد.
تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست/ ثروت باید دست بخش عمومی باشد نه خصولتی

View more posts from this author