تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد

تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود از وجود ظرفیت‌های بسیار در شهرستان ایجرود در عرصه تولید گیاهان دارویی خبر داد و گفت: تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد.

تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود از وجود ظرفیت‌های بسیار در شهرستان ایجرود در عرصه تولید گیاهان دارویی خبر داد و گفت: تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد.
تولید گیاهان دارویی در شهرستان ایجرود توسعه می‌یابد

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author