تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش

تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش
رئیس جهاد کشاورزی آبپخش از تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش در سال 94 خبر داد.

تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش

رئیس جهاد کشاورزی آبپخش از تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش در سال 94 خبر داد.
تولید 50 هزار تن خرما و رطب در نخلستان‌های آبپخش

فروش بک لینک

View more posts from this author