تکرار شد حکایت احلی من العسل/ وقتی به تیغ دشمن دین خنده می‌زدی

تکرار شد حکایت احلی من العسل/ وقتی به تیغ دشمن دین خنده می‌زدی
علیرضا نیک نژاد شاعر انجمن شعر و ادب یادمان نطنز در رسای شهادت شهید حججی شعری را سرود.

تکرار شد حکایت احلی من العسل/ وقتی به تیغ دشمن دین خنده می‌زدی

علیرضا نیک نژاد شاعر انجمن شعر و ادب یادمان نطنز در رسای شهادت شهید حججی شعری را سرود.
تکرار شد حکایت احلی من العسل/ وقتی به تیغ دشمن دین خنده می‌زدی

View more posts from this author