تکمیل پروژه‌های ورزشی کشور نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است/ برنامه‌ریزی برای اشتغال 10 هزار فارغ‌التحصیل رشته تربیت‌بدنی

تکمیل پروژه‌های ورزشی کشور نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است/ برنامه‌ریزی برای اشتغال 10 هزار فارغ‌التحصیل رشته تربیت‌بدنی
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان از وجود بیش از 4 هزار پروژه نیمه‌تمام ورزشی در کشور خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

تکمیل پروژه‌های ورزشی کشور نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است/ برنامه‌ریزی برای اشتغال 10 هزار فارغ‌التحصیل رشته تربیت‌بدنی

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان از وجود بیش از 4 هزار پروژه نیمه‌تمام ورزشی در کشور خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
تکمیل پروژه‌های ورزشی کشور نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است/ برنامه‌ریزی برای اشتغال 10 هزار فارغ‌التحصیل رشته تربیت‌بدنی

View more posts from this author