تیم فوتبال سپیدرود در لیگ برتر می‌ماند/ بازیکنان حق دارند دنبال مطالبات‌شان باشند

تیم فوتبال سپیدرود در لیگ برتر می‌ماند/ بازیکنان حق دارند دنبال مطالبات‌شان باشند
سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: با وفاق و همدلی و کسب امتیازات لازم از دو دیدار خانگی بقای‌مان در لیگ برتر را تثبیت می‌کنیم.

تیم فوتبال سپیدرود در لیگ برتر می‌ماند/ بازیکنان حق دارند دنبال مطالبات‌شان باشند

سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: با وفاق و همدلی و کسب امتیازات لازم از دو دیدار خانگی بقای‌مان در لیگ برتر را تثبیت می‌کنیم.
تیم فوتبال سپیدرود در لیگ برتر می‌ماند/ بازیکنان حق دارند دنبال مطالبات‌شان باشند

View more posts from this author