تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز باز هم باخت

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز باز هم باخت
تیم فجر شهید سپاسی شیرازی در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال برابر تیم ماشین‌سازی تبریز شکست خورد.

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز باز هم باخت

تیم فجر شهید سپاسی شیرازی در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال برابر تیم ماشین‌سازی تبریز شکست خورد.
تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز باز هم باخت

View more posts from this author