تیم فوتسال گیتی‌پسند در اندیشه تکرار روند شکست‌ناپذیری

تیم فوتسال گیتی‌پسند در اندیشه تکرار روند شکست‌ناپذیری
در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، دو تیم گیتی‌پسند و مقاومت قرچک به دیدار هم خواهند رفت.

تیم فوتسال گیتی‌پسند در اندیشه تکرار روند شکست‌ناپذیری

در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، دو تیم گیتی‌پسند و مقاومت قرچک به دیدار هم خواهند رفت.
تیم فوتسال گیتی‌پسند در اندیشه تکرار روند شکست‌ناپذیری

View more posts from this author