تیم کاراته چهارمحال و بختیاری قهرمان کشور شد

تیم کاراته چهارمحال و بختیاری قهرمان کشور شد
رئیس هیأت کاراته چهارمحال و بختیاری گفت: تیم کاراته استان عنوان نخست مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی سبک سوکیوکوشین را کسب کرد.

تیم کاراته چهارمحال و بختیاری قهرمان کشور شد

رئیس هیأت کاراته چهارمحال و بختیاری گفت: تیم کاراته استان عنوان نخست مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی سبک سوکیوکوشین را کسب کرد.
تیم کاراته چهارمحال و بختیاری قهرمان کشور شد

View more posts from this author