تیک‌آف دوباره سکه با سوخت هیجان/ تداوم حرکت شاخص روی خط ثابت

تیک‌آف دوباره سکه با سوخت هیجان/ تداوم حرکت شاخص روی خط ثابت
بازارهای مالی در نخستین روز کاری هفته با نوسانات مثبت و خفیف بازار بورس همراه شدند، سکه تمام بهار آزادی 37 هزار تومان گران شد و ارزش دلار آمریکا 19 تومان دیگر کاهش یافت.

تیک‌آف دوباره سکه با سوخت هیجان/ تداوم حرکت شاخص روی خط ثابت

بازارهای مالی در نخستین روز کاری هفته با نوسانات مثبت و خفیف بازار بورس همراه شدند، سکه تمام بهار آزادی 37 هزار تومان گران شد و ارزش دلار آمریکا 19 تومان دیگر کاهش یافت.
تیک‌آف دوباره سکه با سوخت هیجان/ تداوم حرکت شاخص روی خط ثابت

View more posts from this author