ثبت‌نام اقساطی پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی قزوین

ثبت‌نام اقساطی پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی قزوین
مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از ثبت‌نام پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی این شهر با شرایط اقساطی خبر داد.

ثبت‌نام اقساطی پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی قزوین

مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از ثبت‌نام پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی این شهر با شرایط اقساطی خبر داد.
ثبت‌نام اقساطی پیش‌دبستانی‌ها در خانه‌های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی قزوین

car

View more posts from this author