ثبت است بر جریده عالم دوام تو …

ثبت است بر جریده عالم دوام تو …
شاعران آئینی قم تلاش داشته‌اند تا رویداد عظیم مبعث را به تماشا بنشینند و با کلام موزون خود به ساحت ختمی مرتبط محمد مصطفی(ص) عرض ادب و ارادت کنند.

ثبت است بر جریده عالم دوام تو …

شاعران آئینی قم تلاش داشته‌اند تا رویداد عظیم مبعث را به تماشا بنشینند و با کلام موزون خود به ساحت ختمی مرتبط محمد مصطفی(ص) عرض ادب و ارادت کنند.
ثبت است بر جریده عالم دوام تو …

بک لینک رنک 7

گوشی موبایل

View more posts from this author