ثبت بیش از 165 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان خوزستان

ثبت بیش از 165 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان خوزستان
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان گفت: از اول سال تاکنون بیش از 165 میلیون تردد در47 مقطع از محورهای مواصلاتی دارای ترددشمار برخط فعال استان خوزستان ثبت شده است.

ثبت بیش از 165 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان خوزستان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان گفت: از اول سال تاکنون بیش از 165 میلیون تردد در47 مقطع از محورهای مواصلاتی دارای ترددشمار برخط فعال استان خوزستان ثبت شده است.
ثبت بیش از 165 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان خوزستان

View more posts from this author