ثبت بیش از 7 هزار واقعه طلاق سال گذشته در مازندران / اعتیاد علت نخست طلاق‌ها

ثبت بیش از 7 هزار واقعه طلاق سال گذشته در مازندران / اعتیاد علت نخست طلاق‌ها
مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه بر اساس آمار و بررسی‌های انجام شده اعتیاد نخستین عامل طلاق در مازندران است، گفت: میزان واقعه طلاق ثبت شده در سال گذشته در استان 7 هزار و 884 مورد بود که هفت درصد افزایش داشته است.

ثبت بیش از 7 هزار واقعه طلاق سال گذشته در مازندران / اعتیاد علت نخست طلاق‌ها

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه بر اساس آمار و بررسی‌های انجام شده اعتیاد نخستین عامل طلاق در مازندران است، گفت: میزان واقعه طلاق ثبت شده در سال گذشته در استان 7 هزار و 884 مورد بود که هفت درصد افزایش داشته است.
ثبت بیش از 7 هزار واقعه طلاق سال گذشته در مازندران / اعتیاد علت نخست طلاق‌ها

فروش بک لینک

View more posts from this author