ثبت 40 وقف در سال گذشته/ عمده وقف‌های ثبتی ساخت مسجد و نشر علوم قرآنی است

ثبت 40 وقف در سال گذشته/ عمده وقف‌های ثبتی ساخت مسجد و نشر علوم قرآنی است
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: در سال گذشته بیش از 40 وقف در استان اردبیل به ثبت رسید که عمده آن مربوط به کمک به احداث مساجد، فعالیت‌های قرآنی و نشر معارف اسلامی و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) بوده است.

ثبت 40 وقف در سال گذشته/ عمده وقف‌های ثبتی ساخت مسجد و نشر علوم قرآنی است

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: در سال گذشته بیش از 40 وقف در استان اردبیل به ثبت رسید که عمده آن مربوط به کمک به احداث مساجد، فعالیت‌های قرآنی و نشر معارف اسلامی و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) بوده است.
ثبت 40 وقف در سال گذشته/ عمده وقف‌های ثبتی ساخت مسجد و نشر علوم قرآنی است

دانلود فیلم خارجی

دانلود موزیک

View more posts from this author