جابجایی 112 هزار تن کالا در بندر شهید باهنر

جابجایی 112 هزار تن کالا در بندر شهید باهنر
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از تخلیه و بارگیری بالغ بر 112 هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی و همچنین رونق 138 درصدی صادرات محموله های غیرنفتی در این بندر طی سال جاری خبر داد.

جابجایی 112 هزار تن کالا در بندر شهید باهنر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از تخلیه و بارگیری بالغ بر 112 هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی و همچنین رونق 138 درصدی صادرات محموله های غیرنفتی در این بندر طی سال جاری خبر داد.
جابجایی 112 هزار تن کالا در بندر شهید باهنر

فروش بک لینک

استخدام

View more posts from this author