جابه‌جایی روزانه 5 هزار مسافر از مسیر ریلی در مازندران

جابه‌جایی روزانه 5 هزار مسافر از مسیر ریلی در مازندران
مدیرکل راه آهن شمال گفت: روزانه 5 هزار مسافر از طریق قطارهای راه‌آهن مازندران جابه‌جا می‌شوند.

جابه‌جایی روزانه 5 هزار مسافر از مسیر ریلی در مازندران

مدیرکل راه آهن شمال گفت: روزانه 5 هزار مسافر از طریق قطارهای راه‌آهن مازندران جابه‌جا می‌شوند.
جابه‌جایی روزانه 5 هزار مسافر از مسیر ریلی در مازندران

باشگاه خبری ورزشی

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author