جاده نمین-آستارا در ردیف ملی قرار گرفت/ فاضلاب شهر اردبیل به زودی تکمیل می‌شود

جاده نمین-آستارا در ردیف ملی قرار گرفت/ فاضلاب شهر اردبیل به زودی تکمیل می‌شود
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال برای اولین بار در لایحه بودجه سال 97 پروژه تکمیل و دوبانده کردن جاده نمین-آستارا و اردبیل-سرچم در ردیف ملی قرار گرفت.

جاده نمین-آستارا در ردیف ملی قرار گرفت/ فاضلاب شهر اردبیل به زودی تکمیل می‌شود

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال برای اولین بار در لایحه بودجه سال 97 پروژه تکمیل و دوبانده کردن جاده نمین-آستارا و اردبیل-سرچم در ردیف ملی قرار گرفت.
جاده نمین-آستارا در ردیف ملی قرار گرفت/ فاضلاب شهر اردبیل به زودی تکمیل می‌شود

View more posts from this author