جاده کرج- چالوس هشتم فروردین یک‌طرفه می‌شود

جاده کرج- چالوس هشتم فروردین یک‌طرفه می‌شود
رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: جاده کرج به سمت چالوس در هشتمین روز از فروردین یک‌طرفه می‌شود و از ساعت 3 بعدازظهر همان روز محدودیت به سمت البرز را خواهیم داشت.

جاده کرج- چالوس هشتم فروردین یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: جاده کرج به سمت چالوس در هشتمین روز از فروردین یک‌طرفه می‌شود و از ساعت 3 بعدازظهر همان روز محدودیت به سمت البرز را خواهیم داشت.
جاده کرج- چالوس هشتم فروردین یک‌طرفه می‌شود

View more posts from this author