جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد

جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد
امام جمعه شهر بیرجند با بیان اینکه جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد، گفت: آماده بودن در برابر دشمنان امروزه یکی از وظایف دینی ما است، چراکه بله گفتن به هر خواسته و تهدید دشمن نهایت ذلت و بدبختی است.

جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد

امام جمعه شهر بیرجند با بیان اینکه جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد، گفت: آماده بودن در برابر دشمنان امروزه یکی از وظایف دینی ما است، چراکه بله گفتن به هر خواسته و تهدید دشمن نهایت ذلت و بدبختی است.
جامعه اسلامی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد

فروش بک لینک

View more posts from this author