جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام نخواهد داشت

جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام نخواهد داشت
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران غرب هرمزگان گفت: جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام ندارد و جامعه‌ای پویا و زنده است که ایثارگری در آن نهادینه شده باشد و همه ما قدردان این عزیزان هستیم.

جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام نخواهد داشت

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران غرب هرمزگان گفت: جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام ندارد و جامعه‌ای پویا و زنده است که ایثارگری در آن نهادینه شده باشد و همه ما قدردان این عزیزان هستیم.
جامعه بدون فرهنگ شهادت و جانبازی دوام نخواهد داشت

فروش بک لینک

بازی

View more posts from this author