جایگاه تماشاگران استقلال و صبا مشخص شد / ساعت 13 بازگشایی ورزشگاه یادگار امام قم

جایگاه تماشاگران استقلال و صبا مشخص شد / ساعت 13 بازگشایی ورزشگاه یادگار امام قم
مسؤولان برگزاری مسابقه تیم‌های صبای قم و استقلال تهران جایگاه استقرار تماشاگران دو تیم در ورزشگاه یادگار امام قم را مشخص کردند.

جایگاه تماشاگران استقلال و صبا مشخص شد / ساعت 13 بازگشایی ورزشگاه یادگار امام قم

مسؤولان برگزاری مسابقه تیم‌های صبای قم و استقلال تهران جایگاه استقرار تماشاگران دو تیم در ورزشگاه یادگار امام قم را مشخص کردند.
جایگاه تماشاگران استقلال و صبا مشخص شد / ساعت 13 بازگشایی ورزشگاه یادگار امام قم

خرید بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author