جدال حساس نساجی و فجر در هفته ماقبل پایانی لیگ یک

جدال حساس نساجی و فجر در هفته ماقبل پایانی لیگ یک
تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته ماقبل پایانی لیگ بایستی از ساعت ۱۷ عصر فردا در ورزشگاه خانگی‌اش به مصاف فجرسپاسی شیراز برود.

جدال حساس نساجی و فجر در هفته ماقبل پایانی لیگ یک

تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته ماقبل پایانی لیگ بایستی از ساعت ۱۷ عصر فردا در ورزشگاه خانگی‌اش به مصاف فجرسپاسی شیراز برود.
جدال حساس نساجی و فجر در هفته ماقبل پایانی لیگ یک

View more posts from this author