جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان مرکزی

جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان مرکزی
استاندار مرکزی از هدف‌گذاری جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان طی سال جاری خبر داد.

جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان مرکزی

استاندار مرکزی از هدف‌گذاری جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان طی سال جاری خبر داد.
جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در استان مرکزی

View more posts from this author