جریان زلزله کرمانشاه نباید مانند پلاسکو فراموش شود/ مسؤولان به فکر رفع مشکل بناهای آسیب‌پذیر باشند

جریان زلزله کرمانشاه نباید مانند پلاسکو فراموش شود/ مسؤولان به فکر رفع مشکل بناهای آسیب‌پذیر باشند
یکی از مراجع تقلید گفت: جریان زلزله کرمانشاه نباید فراموش شود، گاهی در ابتدای حوادث رسانه‌ها به مسأله می‌پردازند اما بعد از مدتی گرد و غبار فراموشی بر موضوع می‌نشیند، مانند حادثه پلاسکو که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد.

جریان زلزله کرمانشاه نباید مانند پلاسکو فراموش شود/ مسؤولان به فکر رفع مشکل بناهای آسیب‌پذیر باشند

یکی از مراجع تقلید گفت: جریان زلزله کرمانشاه نباید فراموش شود، گاهی در ابتدای حوادث رسانه‌ها به مسأله می‌پردازند اما بعد از مدتی گرد و غبار فراموشی بر موضوع می‌نشیند، مانند حادثه پلاسکو که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد.
جریان زلزله کرمانشاه نباید مانند پلاسکو فراموش شود/ مسؤولان به فکر رفع مشکل بناهای آسیب‌پذیر باشند

View more posts from this author