جزئیات تشییع پیکر 24 شهید گمنام در استان مرکزی

جزئیات تشییع پیکر 24 شهید گمنام در استان مرکزی
جزئیات تشییع و خاکسپاری پیکر 24 شهید دوران دفاع مقدس در استان مرکزی اعلام شد.

جزئیات تشییع پیکر 24 شهید گمنام در استان مرکزی

جزئیات تشییع و خاکسپاری پیکر 24 شهید دوران دفاع مقدس در استان مرکزی اعلام شد.
جزئیات تشییع پیکر 24 شهید گمنام در استان مرکزی

View more posts from this author