جزئیات حادثه انفجار و تخریب ساختمان مسکونی در مشکین دشت کرج/ زنی که از زیر آوار بیرون کشیده شد فوت کرد

جزئیات حادثه انفجار و تخریب ساختمان مسکونی در مشکین دشت کرج/ زنی که از زیر آوار بیرون کشیده شد فوت کرد
رئیس آتش نشانی مشکین دشت کرج گفت: یک ساختمان مسکونی بر اثر نشت گاز مایع دچار انفجار و تخریب شد که در این رابطه یک نفر جان باخت.

جزئیات حادثه انفجار و تخریب ساختمان مسکونی در مشکین دشت کرج/ زنی که از زیر آوار بیرون کشیده شد فوت کرد

رئیس آتش نشانی مشکین دشت کرج گفت: یک ساختمان مسکونی بر اثر نشت گاز مایع دچار انفجار و تخریب شد که در این رابطه یک نفر جان باخت.
جزئیات حادثه انفجار و تخریب ساختمان مسکونی در مشکین دشت کرج/ زنی که از زیر آوار بیرون کشیده شد فوت کرد

View more posts from this author