جست‌‌و‌جو برای یافتن لاشه هواپیما ادامه دارد/ محل دقیق حادثه مشخص نیست

جست‌‌و‌جو برای یافتن لاشه هواپیما ادامه دارد/ محل دقیق حادثه مشخص نیست
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جست‌و‌جو برای پیدا شدن لاشه هواپیمای مسیر تهران ـ یاسوج ادامه دارد.

جست‌‌و‌جو برای یافتن لاشه هواپیما ادامه دارد/ محل دقیق حادثه مشخص نیست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جست‌و‌جو برای پیدا شدن لاشه هواپیمای مسیر تهران ـ یاسوج ادامه دارد.
جست‌‌و‌جو برای یافتن لاشه هواپیما ادامه دارد/ محل دقیق حادثه مشخص نیست

View more posts from this author