جشنواره مطبوعات «قلم و عدالت» در کرمان برگزار می‌شود

جشنواره مطبوعات «قلم و عدالت» در کرمان برگزار می‌شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: جشنواره استانی مطبوعات با عنوان «قلم و عدالت» یکم تا 10 تیرماه در رشته‌های خبر، مصاحبه و گزارش در کرمان برگزار می‌شود.

جشنواره مطبوعات «قلم و عدالت» در کرمان برگزار می‌شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: جشنواره استانی مطبوعات با عنوان «قلم و عدالت» یکم تا 10 تیرماه در رشته‌های خبر، مصاحبه و گزارش در کرمان برگزار می‌شود.
جشنواره مطبوعات «قلم و عدالت» در کرمان برگزار می‌شود

bluray movie download

View more posts from this author