جشن ششمین سالگرد تأسیس شبکه ماهواره‌ای هدهد برگزار شد

جشن ششمین سالگرد تأسیس شبکه ماهواره‌ای هدهد برگزار شد
جشن ششمین سالگرد شبکه ماهواره‌ای هدهد با حضور پرسنل این شبکه برگزار شد.

جشن ششمین سالگرد تأسیس شبکه ماهواره‌ای هدهد برگزار شد

جشن ششمین سالگرد شبکه ماهواره‌ای هدهد با حضور پرسنل این شبکه برگزار شد.
جشن ششمین سالگرد تأسیس شبکه ماهواره‌ای هدهد برگزار شد

روزنامه قانون

View more posts from this author