جشن گلریزان آزادی زندانیان در خراسان جنوبی برگزار شد

جشن گلریزان آزادی زندانیان در خراسان جنوبی برگزار شد
جشن گلریزان آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند امشب در سالن الغدیر بیرجند با حضور مسؤولان شهرستانی و استانی و خیران برگزار شد.

جشن گلریزان آزادی زندانیان در خراسان جنوبی برگزار شد

جشن گلریزان آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند امشب در سالن الغدیر بیرجند با حضور مسؤولان شهرستانی و استانی و خیران برگزار شد.
جشن گلریزان آزادی زندانیان در خراسان جنوبی برگزار شد

موزیک سرا

View more posts from this author