جغرافیای ظلم‌ستیزی به برکت انقلاب اسلامی فراگیر شده است/ حمایت از مبارزه ملت فلسطین بخشی از مصالح و منافع ملی ما است

جغرافیای ظلم‌ستیزی به برکت انقلاب اسلامی فراگیر شده است/ حمایت از مبارزه ملت فلسطین بخشی از مصالح و منافع ملی ما است
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، جغرافیای مردمی که ظلم‌ستیز شده‌اند، فراگیر شده و انتفاضه‌ها یکی پس از دیگری در میان ملل اسلامی از جمله فلسطین شکل می‌گیرد و در مقابل ائتلاف‌های رژیم صهیونیستی و ابزارهای عربی آن فروپاشیده است.

جغرافیای ظلم‌ستیزی به برکت انقلاب اسلامی فراگیر شده است/ حمایت از مبارزه ملت فلسطین بخشی از مصالح و منافع ملی ما است

دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، جغرافیای مردمی که ظلم‌ستیز شده‌اند، فراگیر شده و انتفاضه‌ها یکی پس از دیگری در میان ملل اسلامی از جمله فلسطین شکل می‌گیرد و در مقابل ائتلاف‌های رژیم صهیونیستی و ابزارهای عربی آن فروپاشیده است.
جغرافیای ظلم‌ستیزی به برکت انقلاب اسلامی فراگیر شده است/ حمایت از مبارزه ملت فلسطین بخشی از مصالح و منافع ملی ما است

View more posts from this author