جلوگیری از حادثه در مسیر راه‌آهن کاشان

جلوگیری از حادثه در مسیر راه‌آهن کاشان
با هوشیاری راننده لوکوموتیو و اقدام به موقع مردم، از بروز حادثه در مسیر راه‌آهن سراسری در جاده نوش‌آباد به کاشان جلوگیری شد.

جلوگیری از حادثه در مسیر راه‌آهن کاشان

با هوشیاری راننده لوکوموتیو و اقدام به موقع مردم، از بروز حادثه در مسیر راه‌آهن سراسری در جاده نوش‌آباد به کاشان جلوگیری شد.
جلوگیری از حادثه در مسیر راه‌آهن کاشان

خرید بک لینک

View more posts from this author