جمع‌آوری باند متکدیان در قوچان متولی ندارد‍!

جمع‌آوری باند متکدیان در قوچان متولی ندارد‍!
رئیس اداره بهزیستی قوچان با ابراز تأسف از اینکه متولی جمع‌آوری متکدیان در این شهرستان مشخص نیست، فعالیت متکدیان در قوچان را باندی توصیف و بر کمک نکردن مردم به متکدیان به عنوان تنها راه جمع‌آوری آن‌ها تأکید کرد.

جمع‌آوری باند متکدیان در قوچان متولی ندارد‍!

رئیس اداره بهزیستی قوچان با ابراز تأسف از اینکه متولی جمع‌آوری متکدیان در این شهرستان مشخص نیست، فعالیت متکدیان در قوچان را باندی توصیف و بر کمک نکردن مردم به متکدیان به عنوان تنها راه جمع‌آوری آن‌ها تأکید کرد.
جمع‌آوری باند متکدیان در قوچان متولی ندارد‍!

فروش بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author