جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس

جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قدس گفت: جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به همت سمیه اشتری کتابدار کتابخانه عمومی مرکزی شهرسان قدس و با حضور دانش‌آموزان در این کتابخانه برگزار شد.

جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قدس گفت: جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به همت سمیه اشتری کتابدار کتابخانه عمومی مرکزی شهرسان قدس و با حضور دانش‌آموزان در این کتابخانه برگزار شد.
جمع‌خوانی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author