جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام‌ جهان است/ لزوم تدوین استراتژی رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام

جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام‌ جهان است/ لزوم تدوین استراتژی رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام
کارشناس مسائل سیاسی گفت: امام راحل نشان دادند که اسلام می‌تواند محور شکل‌گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماع٬ آزادی و استقلال باشد که تاکنون جمهوری اسلامی به این الگوها عمل کرده و مستقل‌ترین نظام‌ جهان است.

جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام‌ جهان است/ لزوم تدوین استراتژی رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام

کارشناس مسائل سیاسی گفت: امام راحل نشان دادند که اسلام می‌تواند محور شکل‌گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماع٬ آزادی و استقلال باشد که تاکنون جمهوری اسلامی به این الگوها عمل کرده و مستقل‌ترین نظام‌ جهان است.
جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام‌ جهان است/ لزوم تدوین استراتژی رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام

View more posts from this author