جنوب کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش مستقل است/ وجود 1600 مدرسه تخریبی در کرمان

جنوب کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش مستقل است/ وجود 1600 مدرسه تخریبی در کرمان
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش در جنوب استان هستند.

جنوب کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش مستقل است/ وجود 1600 مدرسه تخریبی در کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش در جنوب استان هستند.
جنوب کرمان خواستار ایجاد اداره‌کل آموزش و پرورش مستقل است/ وجود 1600 مدرسه تخریبی در کرمان

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author