جواد نکونام اسطوره فوتبال ایران است/ پرداخت کامل بدهی‌های نساجی تا یکسال و نیم آینده

جواد نکونام اسطوره فوتبال ایران است/ پرداخت کامل بدهی‌های نساجی تا یکسال و نیم آینده
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران گفت: این باشگاه در حدود 8 میلیارد تومان بدهی دارد و مالک باشگاه نساجی اعلام کرد که تا یکسال و نیم آینده بدهی‌های نساجی را تسویه خواهد کرد.

جواد نکونام اسطوره فوتبال ایران است/ پرداخت کامل بدهی‌های نساجی تا یکسال و نیم آینده

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران گفت: این باشگاه در حدود 8 میلیارد تومان بدهی دارد و مالک باشگاه نساجی اعلام کرد که تا یکسال و نیم آینده بدهی‌های نساجی را تسویه خواهد کرد.
جواد نکونام اسطوره فوتبال ایران است/ پرداخت کامل بدهی‌های نساجی تا یکسال و نیم آینده

View more posts from this author