حادثه در انبار مهمات تیپ 292 مصدوم نداشت/ حریق به‌طور کامل مهار شد

حادثه در انبار مهمات تیپ 292 مصدوم نداشت/ حریق به‌طور کامل مهار شد
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: خوشبختانه تاکنون حادثه در انبار مهمات تیپ 292 تلفات جانی نداشته، همچنین تمامی نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حادثه مستقر هستند و وضعیت تحت کنترل است.

حادثه در انبار مهمات تیپ 292 مصدوم نداشت/ حریق به‌طور کامل مهار شد

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: خوشبختانه تاکنون حادثه در انبار مهمات تیپ 292 تلفات جانی نداشته، همچنین تمامی نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حادثه مستقر هستند و وضعیت تحت کنترل است.
حادثه در انبار مهمات تیپ 292 مصدوم نداشت/ حریق به‌طور کامل مهار شد

View more posts from this author