حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست

حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان‌شرقی با انتقاد از عدم رعایت شئونات اسلامی توسط برخی غرفه‌داران نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز گفت: حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست.

حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان‌شرقی با انتقاد از عدم رعایت شئونات اسلامی توسط برخی غرفه‌داران نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز گفت: حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست.
حجاب برخی غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تبریز در شأن نام پایتخت تشیع اسلام نیست

View more posts from this author