حجت‌الاسلام بهجت‌پور مدیر جدید حوزه علمیه خواهران شد

حجت‌الاسلام بهجت‌پور مدیر جدید حوزه علمیه خواهران شد
با نظر اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران کشور، مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران منصوب شد.

حجت‌الاسلام بهجت‌پور مدیر جدید حوزه علمیه خواهران شد

با نظر اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران کشور، مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران منصوب شد.
حجت‌الاسلام بهجت‌پور مدیر جدید حوزه علمیه خواهران شد

View more posts from this author