حدادعادل: دشمن با تحریم مشکل‌تراشی می‌کند و صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستد

حدادعادل: دشمن با تحریم مشکل‌تراشی می‌کند و صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن در فضای مجازی برای القای ناکارآمدی انقلاب و بدبین کردن مردم غوغایی به راه انداخته‌ است، حال آن که عامل اصلی مشکلات دشمنان و تحریم‌های آنهاست اما صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستند.

حدادعادل: دشمن با تحریم مشکل‌تراشی می‌کند و صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن در فضای مجازی برای القای ناکارآمدی انقلاب و بدبین کردن مردم غوغایی به راه انداخته‌ است، حال آن که عامل اصلی مشکلات دشمنان و تحریم‌های آنهاست اما صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستند.
حدادعادل: دشمن با تحریم مشکل‌تراشی می‌کند و صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستد

View more posts from this author