حرکت کند و ضعیف دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی

حرکت کند و ضعیف دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی
فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: امسال سال جنگ سخت در عرصه اقتصادی است که راه آن نیز اقتصاد مقاومتی است که حرکت لاک‌پشتی دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی راه به جایی نخواهد رساند و بسیج جهادی لازم است.

حرکت کند و ضعیف دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: امسال سال جنگ سخت در عرصه اقتصادی است که راه آن نیز اقتصاد مقاومتی است که حرکت لاک‌پشتی دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی راه به جایی نخواهد رساند و بسیج جهادی لازم است.
حرکت کند و ضعیف دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author