حساب مالی مسؤولان باید شفاف‌سازی شود/ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

حساب مالی مسؤولان باید شفاف‌سازی شود/ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با بیان اینکه باید حساب مالی مسؤولان شفاف‌سازی شود، گفت: برای ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، قاچاق و تمام معضلات و ناهنجاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید اقدام قانونی صورت بگیرد.

حساب مالی مسؤولان باید شفاف‌سازی شود/ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با بیان اینکه باید حساب مالی مسؤولان شفاف‌سازی شود، گفت: برای ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، قاچاق و تمام معضلات و ناهنجاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید اقدام قانونی صورت بگیرد.
حساب مالی مسؤولان باید شفاف‌سازی شود/ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

View more posts from this author